Föryngringsavverkning

Fortsatt ökning av avverkningsanmälningar i Gävleborg

Nyhet | Statistik - 12 maj 2020

Den kraftiga ökningen av anmäld areal för avverkning i Gävleborgs län i mars fortsatte under april och fördubblades jämfört med samma månad 2019.

Den totala anmälda arealen i april uppgick till 15 072 hektar för hela landet, vilket är 13 procent lägre än anmäld areal samma månad 2019:

  • I Norra Norrland minskade den anmälda arealen med 13 procent och uppgick till 2 391 hektar, vilket är i nivå med medeltalet för april under perioden 2007 – 2020.
  • I Södra Norrland minskade den anmälda arealen med 11 procent jämfört med samma period 2019 och uppgick till 3 861 hektar. Nivån är 8 procent lägre än medeltalet 4 185 hektar för april månad under perioden 2007 – 2020.
  • I Svealand ökade den anmälda arealen med 8 procent jämfört med april 2019 och uppgick till 5 188 hektar. Det är 36 procent högre än genomsnittet (3 804 hektar) och den högsta nivån på 6 år för april månad under perioden 2007 – 2020.
  • I Götaland minskade den anmälda arealen med 34 procent jämfört med april 2019 (3 632 hektar), vilket är den lägsta nivån på 7 år.

Ökningen i anmäld areal i Gävleborgs län kan bero på att den gångna milda vintern orsakade problem med bärigheten i marken i planerade vinteravverkningar, vilket kan innebära att skogsbruket nu försöker ta igen det som förlorats tidigare under året.

Minskningen i anmäld areal i Götaland jämfört med april 2019 kan bero på flera orsaker, dels kvardröjande effekter av att det anmäldes en hel del bokskog för avverkning under det goda ollonåret 2019, dels att det anmäldes mycket skog på grund av granbarkborreangrepp. Ytterligare en orsak kan vara en anpassning till stegvis sjunkande virkespriser och höga rotstående lager.

Minskning i 14 av 21 län

I 14 län minskade den anmälda avverkningsarealen i april jämfört med samma månad 2019.

Största minskningen hade Västmanlands län med 56 procent till 230 hektar jämfört med 2019. I Kalmar län var minskningen 48 procent och i Blekinge län 45 procent jämfört med april förra året.

Andra län med stora minskningar i anmäld avverkningsareal i april jämför med samma månad 2019 var Västernorrlands län med 39 procent, Kronobergs och Skåne län (båda 37 procent), Jämtlands län (35 procent) och Västra Götalands län (31 procent).

De höga nivåerna i anmäld avverkningsareal i Gävleborgs och Dalarnas län under februari–mars fortsatte under april. I Gävleborgs län mer än fördubblades anmälningarna jämfört med nivån i april 2019 (111 procent) till 1 576 hektar. I Dalarnas län ökade anmälningarna med 42 procent till 1 408 hektar och i Örebro län ökade de med 64 procent till 836 hektar, jämfört med april förra året.

Anmäld areal hittills i år

Fram till och med april har 72 203 hektar anmälts för avverkning, vilket är 8 procent mindre än under de fyra första månaderna förra året.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning. En anmälan eller ansökan om avverkningstillstånd behöver inte innebära att skogen verkligen blir avverkad.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Kontakt