Föryngringsavverkning i skärgårdsskog.

Fortsatt ökat intresse för avverkningsanmälningar i december

Statistik - 15 januari 2019

Den areal som skogsägare anmälde för avverkning fortsatte uppåt under december med en ökning på 16 procent jämfört med samma månad förra året. I Svealand var decembersiffrorna de högsta på över tio år. Det visar Skogsstyrelsens månadsstatistik.

Den totala anmälda arealen i hela landet uppgick till 23 360 hektar och ökade i alla landsdelar. I Norra Norrland ökade den med 32 procent till 4 527 hektar. Motsvarande siffror i Södra Norrland var en liten ökning med 1 procent och 5 502 hektar.

I Svealand ökade anmälda arealen med 23 procent och uppgick till 6 386 hektar och det är den högsta noteringen för december månad sedan 2007. I Götaland var ökningen 15 procent och uppgick till 6 946 hektar. och även det är den högsta noteringen för november månad sedan 2007.

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 17 av 21 län. Största ökningen var i Stockholms län med 93 procent. Därefter kommer Gävleborgs län med en ökning på 63 procent och Västerbottens län med 58 procent.

I Jämtlands län minskade den anmälda arealen med 40 procent och i Skånes län med 18 procent.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Statistik för helåret 2018

Officiell statistik om avverkningsanmälningar för hela år 2018 och en mer detaljerad statistik med fördelning på olika ägargrupper kommer att publiceras som ett Statistiskt meddelande (SM) den 12 februari 2019. Då publiceras t.ex. även ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog och ädellövskog under 2018. Uppgifterna avser både föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål än virkesproduktion. Hur mycket som avverkningsanmälts i brandområden under 2018 och genomsnittlig hyggesstorlek fördelad på landsdelar och på ägarklass under 2018 kommer även att ingå i SM.

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se