Fortsätt bekämpa granbarkborren i Halland

Nyhet | Regionalt - 04 mars 2019

Skogsstyrelsen har fattat beslut om ett nytt bekämpningsområde i södra delen av landet. Där ingår för närvarande inte Hallands län. Men det betyder inte att du som skogsägare kan sluta bekämpa granbarkborren på din fastighet.

Fortsatt hög risk för angrepp

Risken för en kraftigt ökad population av granbarkborrar är i högsta grad aktuell även i vårt län. Du behöver alltså fortfarande var uppmärksam på, och vidta åtgärder så snart som möjligt, när du upptäcker tecken på pågående granbarkborreangrepp.

Stora fångster i fällan i Svenljunga 2018

I försommarperioden 2018 var fångsterna i de tre övervakade fångstfällorna i Svenljunga högre eller mycket högre än både 2016 och 2017. Under veckorna 26 till 29 fångades tredubbelt så många granbarkborrar som åren innan.

Inventera och ta ut virket innan 1 juli

Det är mycket viktigt att du som skogsägare är aktiv i din övervakning av eventuella skador i din skog. Skaffa dig snarast en bild av hur skadeläget ser ut efter förra årets angrepp, se också till att få bort färska vindfällen och toppbrott. Gå sedan regelbundet ut och inventera och märk ut tydliga och misstänkta angrepp. Kontakta din virkesinköpare så snart du konstaterat färska angrepp, för att underlätta planeringen för intransporten av virket till industri.

Kontakt

Kontakt