Biotopskydd

Föreslå skydd av din skog via Mina sidor

Nyhet | Regionalt - 22 februari 2022

Nu är det lättare för dig som skogsägare att via Mina sidor ta initiativ till formellt skydd av dina skogsområden med höga naturvärden.

Du som skogsägare kan föreslå skogsområden på din fastighet med höga naturvärden som du tycker borde bevaras långsiktigt som ett formellt skydd med ersättning, exempelvis biotopskyddsområde och naturvårdsavtal.

Tidigare har den anmälan skett via blankett. Sedan slutet av förra året finns möjligheten att digitalt anmäla intresse via Mina sidor.

På Mina sidor ritar du i kartan in vilket område som avses och fyller i tillhörande intresseformulär.

Områdena väljs ut enligt den strategi för formellt skydd av skog som är gemensam för Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Myndigheterna skyddar i första hand de områden som ur ett landskapsperspektiv har högst naturvärde. Samtidigt är myndigheternas arbete med bildande av nya skydd helt beroende av regeringens tilldelning av anslag för ersättningar till markägare.

– Detta gör att vi har svårt att återkoppla till dig som skogsägare om exakt när ett eventuellt skydd kan bildas, men med en intresseanmälan återkopplar vi om det enligt strategin för formellt skydd av skog är möjligt att prioritera din skog som ett formellt skydd, beskriver skogskonsulent Anne Eriksson, som jobbar med bildande av områdesskydd på Sörmland-Örebro distrikt.