Virkesvälta.

Förändringar i hanteringen av avverkningsärenden

Nyhet - 17 maj 2019

Skogsstyrelsen kommer från och med 1 juni inte längre att skicka uppgifter i avverkningsärenden vidare till andra myndigheter när de berörs. Däremot är uppgifterna om avverkningsärenden även i fortsättningen tillgängliga via Skogsstyrelsens webbplats. Där kan andra myndigheter själva vid behov hämta de uppgifter de behöver.

Skogsstyrelsen gör den här förändringen för att effektivisera en hantering som fram tills nu varit manuell.

Vad behöver du som markägare göra?

Om du gör en avverkningsanmälan via Mina sidor på Skogsstyrelsens webb, har du möjlighet att välja att även skicka din anmälan till länsstyrelsen,  vilket då sker automatiskt. Avverkningsanmälan via Mina sidor kan du göra själv eller ge ditt ombud fullmakt att göra det.

Som markägare har du ansvaret för att de uppgifter i din avverkningsanmälan eller ansökan om avverkning når rätt myndighet. Till exempel kan du i ärenden som berör fornlämningar behöva ta kontakt med länsstyrelsen och i ärenden som berör vattenskyddsområden kontakta kommunen.

De flesta skogsföretag gör idag sina avverkningsanmälningar via den digitala tjänsten ”Skogsärenden för företag” (även kallad Nemus). Via tjänsten går det att skicka ärenden som berör fornlämningar och markavvattning direkt till länsstyrelsen, om det företag som skickar in ärendet har anpassat sitt system för det.