Virkesvälta.

Förändringar i avverkningsärenden skjuts upp

Nyhet - 05 juni 2019

Den nya rutinen där Skogsstyrelsen inte längre skickar uppgifter om avverkningsärenden vidare till andra myndigheter, skjuts upp till 1 september.

Beslutet att Skogsstyrelsen upphör med att manuellt skicka uppgifter till andra berörda myndigheter om de avverkningsärenden som skogsägare skickar in, togs för att effektivisera. Skogsstyrelsen har ingen skyldighet att skicka uppgifterna vidare.

De nya rutinerna skulle börja gälla från 1 juni men efter synpunkter från aktörer om att förändringen gått för snabbt, skjuter Skogsstyrelsen på införandet till 1 september. Flertalet företag och myndigheter som berörs har påbörjat arbetet med anpassningar till de förändrade rutinerna men för att alla ska hinna med det arbetet, behövs mer tid.

Precis som Skogsstyrelsen meddelat tidigare finns uppgifterna om avverkningsärenden även i fortsättningen tillgängliga via Skogsstyrelsens webbplats. Där kan andra myndigheter själva vid behov hämta de uppgifter de behöver.

Det är markägaren som har ansvaret för att uppgifterna i avverkningsanmälan eller ansökan om avverkning når rätt myndighet. Till exempel kan markägaren i ärenden som berör fornlämningar behöva ta kontakt med länsstyrelsen och i ärenden som berör vattenskyddsområden kontakta kommunen.

Genom de digitala systemen finns både säkrare, bättre och mer kostnadseffektiva alternativ till att skicka ärenden manuellt vidare för kännedom till andra myndigheter. När markägare gör en avverkningsanmälan via Mina sidor på Skogsstyrelsens webb, finns möjlighet att välja att även skicka sin anmälan till länsstyrelsen. Det sker då automatiskt.

 

Kontakt