Virkesvälta. Foto: Anna Petersson

För årstiden låga virkeslager

Nyhet | Statistik - 09 maj 2023

Virkeslagren uppgick den 31 mars till 8,6 miljoner kubikmeter enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning. Det är den lägsta volymen för den här tiden på året sedan 2018.

Virkeslagren den 31 mars 2023 var totalt 8,6 miljoner kubikmeter vilket var 13 procent mindre än samma tid förra året. Fördelat på sortiment:

  • Barrsågtimmer 3 miljoner kubikmeter (-24 %)
  • Massaved 4,6 miljoner kubikmeter (-8%)
  • Massaflis 1 miljon kubikmeter (+8%)

Större delen av massavedslagren utgörs av barrmassaved och uppgick till 3,7 miljoner kubikmeter. Det var en minskning med 11 procent jämfört med sista mars 2022. Lager av granmassaved ingår från och med årets undersökning i barrmassaved.

Lagren av barrsågtimmer var mindre än samma tid förra året i samtliga virkesbalansområden. Lagren av massaved var också mindre förutom i balansområde 4.

Förändringar i undersökningen

Vi har gjort ett par förändringar i årets undersökning. Lager av barrsågtimmer vid industri och i terminal redovisas från och med nu tillsammans. Även lager av barr- och tallmassaved och granmassaved redovisas nu tillsammans som barrmassaved. Äldre uppgifter för dessa variabler måste därför slås samman för en rättvis jämförelse med årets resultat.

Förklaring

Den kubikmeter som avses är m3f ub, fast kubikmeter utan bark

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.
Samtliga resultat finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Kontakt

Lager vid kvartalsslut

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Från och med 2022 har undersökningen utökats för en mer komplett redovisning av lager av barrsågtimmer vid bilväg. Detta betyder att jämförelser med lager för tidigare år när det gäller barrsågtimmer bör göras med stor försiktighet. Vi uppskattar att utökningen motsvarar omkring 300 000 kubikmeter barrsågtimmer.

Prenumerera på statistiknyheter