Skogsmaskin arbetar i skogen.

Följ skogsbrukets gemensamma riktlinjer för att undvika brand

Nyhet - 03 augusti 2018

SMHI varnar nu för extremt hög brandrisk i södra Sverige. Samtidigt har brandrisken minskat något på andra håll. Det är stora skillnader över landet, men också lokalt. Det finns därför fortfarande all anledning att vara försiktig i skogsbruket och följa de branschgemensamma riktlinjerna för att undvika nya skogsbränder.

SMHI:s brandriskprognos visar att risken för skogsbränder just nu är extrem hög i södra Sverige. På andra håll minskar riskerna, och skogsägare vill komma igång igen med skogsbruket. Men det krävs noggranna lokala bedömningar och särskilda säkerhetsåtgärder enligt skogsbrukets gemensamma riktlinjer och att man som skogsägare följer prognoserna.

– Vi ser nu att skogsbruket vill öka sin omfattning i takt med att brandrisken minskar och de flesta aktörerna följer de väl inarbetade rutiner som finns när det är hög brandrisk. Samtidigt ser vi att förhållandena skiljer sig åt över landet och det kan vara stora lokala variationer. I det läge vi är nu med långvarig torka och hög värme, kan det efter ett regn snabbt vara hög brandrisk igen, så det gäller att vara fortsatt vaksam, säger Carl Appelqvist, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

För mindre skogsägare som är självverksamma finns en hel del man kan göra för att undvika en skogsbrand när man till exempel avverkar och använder röj- eller motorsåg:

  • Följ alltid brandriskvarningarna och anpassa dina aktiviteter efter dessa.
  • Ta med brandvakt.
  • Utför arbetet på natten eller tidig morgon.
  • Byt till andra objekt där brandrisken är lägre.
  • Undvik att arbeta ensam.
  • Förbered alltid hur du kan larma 112.

Storskogsbruket har i dag väl utarbetade riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas när det är brandrisk. Riktlinjerna togs fram efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014. De beskriver bland annat vilken utbildning personalen ska ha och hur skogsmaskiner ska vara utrustade för att undvika och släcka bränder. Ett särskilt brandriskindex följs dagligen, det görs lokala regnobservationer, experter kallas in och man säkrar upp arbetet med brandpumpar, brandvakter och brandgator.

Kontakt

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig på telefon på vardagar kl. 08.00–20.00 samt på helger kl. 10.00–15.00. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.