Ung tall angripet av knäckesjuka på brandfältet i Västmanland.

Fältträff i skogen om skogsskador

Nyhet | Regionalt - 15 maj 2023

Hur känner man igen olika skadegörare? Kan man förebygga skadorna? Hur kan man tänka kring skötsel av skadade bestånd? Lär dig mera om hur du upptäcker och hanterar skogsskador.

  • Den 15 juni
  • Klockan 18.00
  • Plats: Korsträsk

Anmäl dig till liisa.sars@skogsstyrelsen.se, senast den 13 juni. Du får mer detaljerad information via mejl efter att du har anmält dig.

Om skogsskador

Nästan 40 procent av ungskogen i Sveriges fyra nordligaste län har drabbats av skador, en del har drabbats av flera skador samtidigt, så kallad multiskadad skog. Skadorna orsakas av törskate (så kallad gadd), gremmeniella, snöskytte, knäckesjuka och bete av älgar och annat vilt.

Hur ser det ut på din fastighet?  

I skadade bestånd behöver skötseln anpassas utifrån förutsättningarna för att skapa ett vitalt framtidsbestånd. Det är viktigt att planera kommande skötselåtgärder och informera de som ska genomföra åtgärden om skadeläget.  

Notera i din kalender

Vi kommer också att genomföra en kvällsaktivitet onsdag den 31 augusti i Boden. Mer information om det kommer närmare fram.  

Kontakt