Natura 2000-vattendrag.

Fältträff för kvinnor med fokus på hänsyn till Natura 2000 vatten

Nyhet | Regionalt - 15 maj 2023

Fältträff för kvinnor med fokus på hänsyn till Natura 2000 vatten Skogsstyrelsen i samverkan med Spillkråkan Jämtland/Västernorrland bjuder in till en fältträff. Träffen syftar till att dela kunskap med varandra och föra ett resonemang om hur vi tillsammans kan förbättra hänsynen till våra vatten vid skogliga åtgärder som röjning och gallring.

  • Söndag den 11 juni, anmäl dig senast den 5 juni till linda.nilsson@skogsstyrelsen.se
  • Klockan 10.00-13.00
  • Samling i anslutning till Ammerån, mer detaljerad information får du efter anmälan.

Skogsstyrelsen bjuder på fika under dagen så föranmälan krävs. Vid anmälan meddela om ni har behov av någon typ av specialkost.

Träffen sker inom EU-projektet Grip on Life och är en av många aktiviteter som syftar till att förbättra bevarandestatus i vattendrag och våtmarker.