Europa-parlamentet Strasbourg. Blommande körsbärsträd och många nationsflaggor utanför byggnaden.

EU:s nya skogsstrategi på tvärs med svensk skogspolitik

Nyhet - 16 juli 2021

EU:s nya skogsstrategi innehåller flera punkter av mycket stor betydelse för svensk skogssektor. Det är också tydligt att strategin på flera områden inte går i takt med svensk skogspolitik. Av avgörande betydelse är hur uttolkningar och definitioner faller ut.

EU-kommissionen har idag presenterat en ny skogsstrategi som sätter upp riktlinjerna för skogsbruk inom hela EU. Även om ansvaret för skogspolitiken ligger på varje enskilt medlemsland är det tydligt att EU nu vill ta ett allt större grepp om hur skogsbruk ska bedrivas i enskilda länder.

­– Svensk skogspolitik bygger på frihet under ansvar och grunden är jämställda mål för produktion och miljöhänsyn. EU:s nya skogsstrategi innehåller flera områden som inte går i takt med svensk lagstiftning eller svensk skogspolitik, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Fokus på biologisk mångfald och klimat

Strategin har en tydlig inriktning på bevarande av biologisk mångfald, skydd av värdefull natur och klimat. Det ska bland annat ske genom att all gammal kontinuitetsskog ska skyddas från skogsbruk. EU-kommissionen hänvisar på flera ställen till en artikel i tidskriften Nature som publicerades förra året och som uppger felaktig statistik gällande hur mycket skog som avverkas (se länk).

– Det är bra att strategin fokuserar på bevarande av biologisk mångfald, men flertalet formuleringar visar att EU-kommissionen inte beaktat att förutsättningarna varierar mycket mellan olika medlemsländer. Det är också problematiskt att kommissionen delvis grundar sin strategi på felaktig statistik, säger Herman Sundqvist.

Konsekvenser för svenskt skogsbruk

Några av punkterna i skogsstrategin innebär att:

  • Kalhyggen ska undvikas
  • Tunga maskiner i skogsbruket ska undvikas
  • Intensiv avverkning under fåglars häckningsperiod ska undvikas

­– De här punkterna kan, beroende på hur de uttolkas, få extremt stora konsekvenser för svenskt skogsbruk. Dels ekonomiskt, dels när det gäller möjligheten att sköta skogen för hög tillväxt. Det är också lite märkligt att man lägger fokus på att tunga maskiner ska undvikas. Det viktigaste är ju att undvika körskador, vilket man kan göra om man använder maskinerna på rätt sätt, säger Herman Sundqvist.

Hur och när EU:s nya skogsstrategi kommer att få betydelse för svenskt skogsbruk och svensk lagstiftning återstår att se. 

 

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.