Tjädertupp.

Ersättning i artskyddsärende prövas av överdomstol

Nyhet - 23 oktober 2019

Mark- och miljööverdomstolen kommer att pröva om en skogsägare har rätt till ersättning efter att ha nekats avverkning på grund av en spelplats för tjäder.

Domstolen har beviljat prövningstillstånd i målet som är det första i den högre instansen om ersättning kopplat till artskyddsförordningen med anledning av ett förbud mot avverkning.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kom i juli i år med sin dom som gav en markägare rätt till intrångsersättning motsvarande nästan 3,4 miljoner kronor efter att ha nekats avverka 17 hektar skog i Uppland.

Domen överklagades av staten genom Kammarkollegiet till Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen har nu alltså meddelat att man tar upp fallet.

Skogsstyrelsen nekade avverkningen med hänsyn till artskyddsförordningen eftersom det finns en större spelplats för tjäder i området. En fågel som är mycket ovanlig i den delen av landet. Markägaren valde sedan att stämma staten på intrångsersättning.

Kontakt