Efter sommarbränderna: rekordstort intresse för avverkningsanmälningar

Statistik - 11 december 2018

Den areal som skogsägare anmälde för avverkning under november ökade med 18 procent och den totala anmälda arealen uppgick till 34 369 hektar i hela landet, jämfört med samma månad förra året, visar Skogsstyrelsens månadsstatistik. Det är den högsta noteringen för november månad i hela landet sedan 2007 när månadsstatistiken började redovisas.

Den anmälda arealen ökade i alla landsdelar. I Norra Norrland ökade den med 22 procent till 7 825 hektar. Det är den högsta noteringen i Norra Norrland för november månad sedan 2007. Motsvarande siffror i Södra Norrland var ökning med 10 procent och 8 920 hektar. Främsta orsaken till ökningen är sommarens skogsbränder där den branddrabbade skogen nu anmäls för avverkning.

Statistiken för Svealand ökade med 21 procent och uppgick till 8 256 hektar och även det är den högsta noteringen för november månad sedan 2007. I Götaland var ökningen 19 procent och uppgick till 9 368 hektar.

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 18 av 21 län. Största ökningen var i Stockholms län med en fördubbling av arealen. Därefter kommer Gävleborgs län med en ökning på 54 procent och Östergötlands län med 45 procent.

I Västernorrlands län minskade den anmälda arealen med 25 procent och i Kalmars län med 11 procent.

Under årets första elva månader har det anmälts nio procent större areal jämfört med samma period förra året.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se