Nyckelbiotop.

Domar om registrerade nyckelbiotoper överklagas

Nyhet - 26 mars 2020

I februari kom förvaltningsrätten med två domar på kort tid som sa att Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper är ett beslut som markägaren ska kunna överklaga. Tidigare domar har gett motsatt besked och därför har Skogsstyrelsen nu överklagat.

– Förvaltningsrätterna har i tidigare domar sagt att registreringen inte är ett beslut och därmed inte ska gå att överklaga. Nu har vi fått ett annat besked i två domar och då är det viktigt att få det prövat i högre instans för att vi tydligt ska veta vad som gäller, säger Cecilia Hedman, chefsjurist på Skogsstyrelsen.

Tidigare har flera av landets förvaltningsdomstolar kommit fram till att Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper inte utgör överklagbara beslut. Men i mitten av februari kom en dom från förvaltningsrätten i Jönköping som säger att Skogsstyrelsens registrering tillsammans med den information som skogsägaren får, är att se som ett beslut som ska gå att överklaga.

Certifieringen påverkar

Kort därefter kom en dom från förvaltningsrätten i Malmö som på andra grunder kom fram till att registreringen är ett beslut som går att överklaga. I denna dom sägs också att Skogsstyrelsen inte har något stöd i lagen för att göra registreringen överhuvudtaget.

Skogsstyrelsens utgångspunkt är att registreringen enbart är en information till skogsägaren om var i skogen det finns höga naturvärden. Förvaltningsrätten i Malmö skriver dock i sin dom att registreringen påverkar skogsägarens situation på ett inte obetydligt sätt, bland annat på grund av marknadens egen certifiering som säger att nyckelbiotoper inte ska avverkas. Därför ska registreringen ses som ett beslut som går att överklaga.

Fler domar kan behövas

Skogsstyrelsen anser att registreringen har stöd i lagen bland annat i vår instruktion. Dessutom har regeringen vid flera tillfällen gett Skogsstyrelsen uppdrag att göra nationella inventeringar av nyckelbiotoper.

– Domarna är i sig lite olika och behandlar delvis olika delar i det här, därför behöver vi överklaga båda. Ibland kan det också behövas flera domar för att inriktningen ska bli tydlig nog, säger Cecilia Hedman.

Kontakt