Karta som visar på yttre gräns på avvaerkningsanmälan

Dom står fast om avverkningar i Skogsstyrelsens karttjänster

Nyhet - 28 februari 2020

Efter flera rättsliga prövningar är det nu fastställt att Skogsstyrelsen har laglig rätt att publicera planerade avverkningars yttre gränser i myndighetens karttjänster på nätet. Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte pröva domen från kammarrätten.

– Det är bra att vi nu slutgiltigt vet vad som gäller. Skogsstyrelsen har lagligt stöd att fortsätta leverera en tjänst som vi vet skogsbruket och många andra aktörer har stor nytta av, säger Tove Thomasson, chef för Skogsstyrelsens enhet för geodata.

Adekvat och korrekt publicering

I september 2019 gav kammarrätten klartecken till publiceringen sedan domen från förvaltningsrätten överklagats. Förvaltningsrätten har tidigare konstaterat att publiceringen är adekvat, korrekt och proportionell i förhållande till uppgiften. Den strider enligt förvaltningsrätten inte mot principerna om behandling av personuppgifter.

Även kammarrättens dom överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som nu meddelat att man inte beviljar prövningstillstånd. Därmed står kammarrättens dom fast.

Populär tjänst

Sedan många år har det varit möjligt att gå in i Skogsstyrelsens karttjänster på myndighetens hemsida och se var det planeras avverkningar. På en karta finns det planerade områdets yttre gränser markerade. Skogsbruket kan bland annat kontrollera att man avverkar på rätt ställe och att anmälan man gjort kommit in. En tjänst som är mycket frekvent använd.

Nästan alla data, förutom kartan, filtreras bort före publicering i tjänsten. När avverkningen är genomförd tas uppgifterna bort.

Kontakt