Dike i Baksjöliden, nära Fredrika. Till vänster syns diket så som det ser ut i dag och till höger visar de blå rutorna diket så som det representeras i de nya digitala dikeskartorna. Bild: William Lidberg, SLU.

Dikeskartan – mer än bara en karta

Nyhet - 16 november 2022

Dikeskartan är en rikstäckande karta över Sveriges diken. Sedan starten har det skett en fördubbling av längden kartlagda vattendrag, nu sträcker de sig 24 varv runt jorden. Dikeskartan är bara ett exempel på geodata som du kan hitta på Skogsstyrelsens webbplats.

Dikeskartan togs fram genom ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Nationellt skogsdatalabb har varit en viktig samverkansplattform i arbetet med att ta fram och sprida dikeskartan. Nationellt skogsdatalabb har som mål att sänka trösklarna för skogliga datatillämpningar, bland annat genom att öppet dela data, kod, metoder och framför allt kunskap.

Att dela öppna data ökar möjligheten att fler ska ta kunskaperna vidare och ge upphov till nya innovationer som är till nytta för klimatet, samhället och skogen. Till exempel kan dikeskartan kan ligga till grund för flera andra klimat- och produktionshöjande åtgärder, exempelvis för återvätning och satsning på våtmarker.

Kod, tränad modell och dokumentation för dikeskartan finns att ta del av via länkarna nedan, där finns också en länk för möjligheten att själv testa modellen. Titta gärna också på våra inspelade webbinarier om dikeskartan för att lära dig mer. Utöver detta så har Metria på uppdrag av Naturvårdsverket bearbetat dikeskartan till vektorformat och kategoriserat det i klasser utifrån typ av dike. Den versionen finns tillgänglig i via Miljödataportalen och kan laddas ner länsvis och per huvudavrinningsområde.

Bildtext

Dike i Baksjöliden, nära Fredrika. Till vänster syns diket så som det ser ut i dag och till höger visar de blå rutorna diket så som det representeras i de nya digitala dikeskartorna. Bild: William Lidberg, SLU.