Älgar.

Lär dig mer om älgförvaltning

Nyhet | Regionalt - 07 januari 2022

Du är välkommen på digitala träffar där du lär dig mer om hur skog och vilt samverkar och hur du kan påverka utvecklingen i ditt skogsmarksområde.

Skogsstyrelsens projekt samverkan skog och vilt bjuder tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund och Norra Skog in till digitala möten runt om i de fyra nordligaste länen. Det är planerat ett möte per älgförvaltningsområde med start den 10 januari fram till den 17 februari 2022. 

Vid mötet deltar,

Mattias Eriksson, tel 0929-57943, Norrbotten

Ellinor Lindmark, tel 0910-43412, Västerbotten 

Johan Hansson, 0670-648459, Jämtland

Maria Syrjälä, tel 0680-55447, Västernorrland

 

Du anmäler dig på Norra Skogs hemsida, följ länken nedan.