Granbarkborre.

Digitala träffar om granbarkborren och framtidens skogar

Nyhet | Regionalt - 17 mars 2023

De senaste åren har granskogen drabbats hårt av granbarkborren och även i år väntas stora skador. Välkommen till våra digitala träffar där du får veta mer om hur olika skogsskötselåtgärder kan skapa friska och motståndskraftiga skogar i framtiden.

Vid träffarna får du aktuell kunskap om skadesituationen, granbarkborrens biologi och vilka bekämpningsåtgärder som kan användas. Vi diskuterar också betydelsen av ökad variation, att välja rätt trädslag anpassade till växtplatsen och riskspridning.

Träffarna vänder sig främst till skogsägare i mellersta Sverige och genomförs på distans via Teams. Ingen föranmälan krävs. Det är skogskonsulenter från Dalarna, Närke, Sörmland, Uppsala, Värmland och Västmanland som medverkar.

Mer information, datum och möteslänkar hittar du via länken nedan. 

 

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt