Digitala skogsträffar

Nyhet | Regionalt - 10 juni 2020

Under sommaren kommer Skogsstyrelsens distrikt i Värmland, Dalarna, Örebro, Södermanland, Gotland, Stockholm, Uppsala, Västmanland och Gävleborg att samarbeta för att genomföra digitala skogsträffar.

- I situationen som råder måste vi hitta nya sätt att mötas. Skogen tar ingen paus och nu får vi försöka fortsätta myndighetens rådgivningsarbete i digitala kanaler där det finns möjlighet att ställa frågor till oss i realtid, säger Monica Petterson, skogskonsulent.

Tema röjning och granbarkborre

Samarbetet omfattar skogsträffar med två olika teman: röjning och granbarkborre.

På skogsträffarna om granbarkborre fördjupar vi oss i granbarkborrens biologi, livscykel, skademönster och hur den kan bekämpas. Materialet som används är det som är framtaget i samverkansprojektet Stoppa borrarna. Medverkande är skogskonsulenter från Dalarnas och Sörmland-Örebros distrikt.

På skogsträffarna om röjning fördjupar vi oss röjningens grunder, utformning och vad man ska tänka på vid beställning av röjning. Medverkande är skogskonsulenter från Gävleborgs och Stockholm-Gotlands distrikt.

Träffarna hålls via Skype

Skogsträffarna hålls via Skype och när du anmält dig så kommer du att få en möteslänk skickad till din e-post. Anmälan görs via vår webb.

  • 23 juni kl 19:00 - tema granbarkborre
  • 30 juni kl 18:30 - tema röjning
  • 30 juni kl 19:00 - tema granbarkborre
  • 2 juli kl 18:30 - tema röjning