Bild på en skog i Skåne som är blädad och har många olika trädslag i olika åldrar.

Digitala skogsträffar om hyggesfria metoder

Nyhet | Regionalt - 17 mars 2021

Under våren anordnar Skogsstyrelsen flera digitala träffar där du som skogsägare kan lära dig mer om hyggesfria metoder.

- Hyggesfritt skogsbruk kan ses som ett komplement till trakthyggesbruk på en del av skogsmarken. Områden som brukas på annat sätt än det traditionella trakthyggesbruket bör öka i omfattning där detta är motiverat ur miljö-, kulturmiljö-, eller skötselsynpunkt eller med hänsyn till rekreationsvärden. På så sätt ökar också variationen i skogslandskapet, säger skogskonsulent Mikaela Petersson.

På träffarna får du veta mer om hur du kan bedriva ett skogsbruk där skogskänslan finns kvar. Vi går igenom vad hyggesfritt skogsbruk innebär och på vilka sätt det kan bedrivas. Vi berättar vilka förutsättningar som behövs för att kunna bruka skogen hyggesfritt och vilka risker och fördelar metoderna för med sig.

Vid respektive tillfälle går vi igenom hyggesfri skogsskötsel i allmänhet, men med ett visst geografiskt fokus.

  • 30 mars kl. 15-16.30 Fokus Göteborg, Halland och Skaraborg-Fyrbodals distrikt
  • 13 april kl. 15-16.30 Fokus Skåne, Blekinge och Hallands distrikt
  • 15 april kl. 15-16.30 Fokus Östergötland, Kalmar och Jönköpings distrikt
  • 21 april kl. 15-16.30 Fokus Blekinge, Kalmar och Kronobergs distrikt
  • 27 april kl. 15-16:30 Fokus Skåne och Blekinge, överhållen skärm i bok och tall

Skogsträffarna hålls via Skype för företag och när du anmält dig så kommer du att få en möteslänk skickad till din e-post. Anmälan gör du via Kunskapsportalen på Skogsstyrelsens webbplats.