Granbarkborre

Digitala skogsträffar om granbarkborre

Nyhet | Regionalt - 11 februari 2021

Under våren anordnar Skogsstyrelsen flera digitala träffar där du som skogsägare kan lära dig mer om granbarkborren.

˗ Under rådande pandemi måste vi hitta nya sätt att mötas. Granbarkborren tar ingen paus, så nu fortsätter vi myndighetens rådgivningsarbete i digitala kanaler där det finns möjlighet att ställa frågor till oss i realtid, säger Patrik Karlsson, skogskonsulent.

Vid träffarna får du aktuell information om skadesituationen, granbarkborrens biologi och vilka bekämpningsåtgärder som kan användas. Vi kommer också att prata om hur olika skogsskötselåtgärder kan skapa friska och motståndskraftiga skogar i framtiden.

Skogsträffarna hålls via Skype och när du anmält dig så kommer du att få en möteslänk skickad till din e-post. Anmälan gör du via Kunskapsportalen på Skogsstyrelsens webbplats.

Under respektive kurstillfälle finns det information om vilket län den aktuella träffen är anpassad för.