Alm.

Det finns hopp för framtidens almar

Nyhet - 14 september 2018

I år avslutas EU-projektet LifeELMIAS, som under fem år arbetat med att bekämpa almsjuka på Gotland. Resultatet visar att det går att begränsa spridningen och idag har vi fortfarande kvar en stor almpopulation på Gotland.

– Vi har visat att det går att bevara almen på Gotland under lång tid, vilket innebär att det också skulle gå att begränsa förlusterna av andra arter som till exempel asken i områden där askskottsjukan härjar. Arbetet med almsjukan är också ett viktigt exempel på hur samhället och inte minst våra myndigheter bör vara rustade när nya och allvarliga skadegörare gör sitt antåg, säger Karin Wågström, Skogsstyrelsens projektledare för LifeELMIAS.

På projektets slutkonferens i augusti delade världsledande forskare på alm- och askskottsjuka med sig av sina senaste forskningsresultat, men lovande undersökningar med resistenta träd och oskadliggörande av sjukdomen på molekylär nivå.

Europas största almpopulation finns på Gotland

Alm är rödlistad som akut hotad och på många håll i Europa är almen mer eller mindre utrotad. Öland och Gotland drabbades av almsjuka ungefär samtidigt år 2005. På Öland gjordes inga bekämpningsåtgärder och idag är 90 procent av almarna förlorade på Öland. På Gotland har man bekämpat almsjukan och idag finns cirka 90 procent av almarna kvar och här finns den sista stora populationen av alm i Europa – ett bevis på att metoderna som används fungerar.

– Man kan säga att metoden på Gotland har ”köpt oss tid för biologisk mångfald”. Vi kan förmodligen inte utrota almsjukan, men vi har visat att vi kan hålla den på en låg nivå och därmed bevara almens naturvärden och kulturvärden, säger Karin Wågström.

Arbetet behöver fortsätta

Arbetet med att bekämpa almsjuka behöver fortsätta om almarna med dess höga natur- och kulturvärden på Gotland ska kunna bevaras. Berörda myndigheter diskuterar om och hur arbetet ska fortsätta efter LifeELMIAS och hur det i så fall skulle kunna finansieras.

Kontakt

Logotyper Life Elmias