Man som sitter framför en bärbar dator ute i skogen med en kopp kaffe i handen.

Delta på digitala skogsträffar i Västerbotten

Nyhet | Regionalt - 11 februari 2021

Under kommande månader finns möjlighet för dig som äger skog eller är intresserad av skog att delta på någon av våra digitala skogsträffar i Västerbotten. Skogsträffarna inriktas mot olika ämnen och för den intresserade finns möjlighet att delta på flera träffar. Alla skogsträffar är avgiftsfria.

Skogsträffarna hittar du i Skogsstyrelsens Kunskapsportal. Där kan du läsa mer om respektive träff och anmäla dig.

Kulturmiljöer i skogen

  • 17 februari: Kulturmiljöer i Västerbotten (kl 18.00-20.00)

Hyggesfria metoder

  • 17 februari: Hyggesfritt och rennäring (kl 19:00-20:30)
  • 23 februari: Hyggesfritt i ungskog (kl 19:00-20:30)
  • 2 mars: Hyggesfritt och försöksområdet i Sorsele (kl 19:00-20:30)
  • 9 mars: Hyggesfritt i tallskog (kl 19:00-20:30)

Skog med variation

  • 24 februari: Blandskogsskötsel (kl 18:30-20:00)
  • 25 februari: Röj för variation i skogen (kl 18:30-20:00)

Skogsskador

  • 10 mars: Törskate (kl 18:30-20:00)
  • 11 mars: Viltskador (kl 18:30-20:00)
  • 7 april: Föryngring och skadegörare (kl 18:30-20:00)

Du måste anmäla dig senast tre dagar innan aktuell träff. OBS! Om du inte hittar aktuell skogsträff i Kunskapsportalen ännu så kommer den läggas in och öppnas för anmälan inom kort.

Välkomna!