Granbarkborre som kryper

De flesta granbarkborrarna överlever bekämpning på vintern

Nyhet - 15 mars 2022

Vid avverkning av angripna träd på vintern överlever de flesta granbarkborrarna. Samtidigt missgynnas vissa av deras naturliga fiender. Det framgår av en ny studie från Skogforsk och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Den effektivaste bekämpningen av granbarkborre görs under sommaren då granbarkborren befinner sig i larvstadiet. Avverkning av angripna träd på vintern har störst effekt om det finns mycket bark kvar på träden innan avverkning, om det finns många barkborrar kvar i barken, och om barken är fastfrusen vid avverkningstillfället.

– Om allt detta samverkar kan antalet granbarkborrar minska med cirka 40 procent. Men i praktiken blir minskningen ofta betydligt lägre, säger Jan Weslien, seniorforskare på Skogforsk.

Studien, som bland annat finansierades av Skogsstyrelsen och samverkansprojektet Stoppa borrarna, genomfördes under vintern 2020/2021. Den visar att två tredjedelar av barken skalas av vid avverkning i plusgrader, medan cirka en tredjedel skalas av om det är minusgrader. De flesta granbarkborrar, sannolikt över 80 procent, överlever i den avskalade barken som blir kvar i skogen.

– Studien bekräftar att en stor del av barken ofta faller av vid vinteravverkning och att de granbarkborrar som övervintrat i barken då blir kvar i skogen och överlever till våren då de börjar svärma och angripa nya träd, säger Martin Schroeder, professor på SLU.

Studien visar också att en av de viktigaste fienderna till granbarkborren, rovlevande styltflugor, drabbas hårdare av vinteravverkning än granbarkborren. Det beror på att styltflugor alltid övervintrar i barken till skillnad från granbarkborren som också övervintrar i marken.

Skogsstyrelsens rekommenderar fortfarande inte Sök och plock vinter som en generell bekämpningsmetod.

– Om man avverkar angripna granar på vintern bör man sträva efter att avverka vid minusgrader då det finns en större chans att mer bark med övervintrande granbarkborrar sitter kvar på träden och följer med ut ur skogen, säger Lennart Svensson, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Det finns dock flera andra goda skäl än bekämpning att avverka barkborredödade träd vintertid, exempelvis för att ta vara på virkesvärde, möjliggöra föryngringsåtgärder, avverka riskbestånd, eller minska risker för skogsarbetare och allmänhet.

Kontakt

Kontakt

Kontakt