Symbolbild Mina sidor.

Data om svenska skogen blir gratis och för alla

Nyhet - 28 mars 2019

När Skogsstyrelsen i dag fick det formella uppdraget att ta fram skogliga grunddata för all skog i Sverige med hjälp av laserskanning, står det klart att dessa blir både gratis och tillgängliga för alla.

– När det här är klart kommer svenska skogsägare aldrig mer att ha dålig tillgång på data om sin skog. Det kommer bidra till en bättre planering med ökad lönsamhet och förbättrad miljöhänsyn, säger Liselott Nilsson, projektledare vid Skogsstyrelsens Enhet för geografisk information.

Den nationella laserskanningen med hjälp av flygplan över Sveriges skogar har börjat och i dag fick Skogsstyrelsen uppdraget från regeringen att tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, använda data från den och göra den tillgänglig avgiftsfritt.

Efter sommaren kommer nya Skogliga grunddata att göras tillgängliga via Skogsstyrelsens Mina sidor och andra digitala gränssnitt. Med hjälp av kartorna kan skogsägaren bland annat se volymer, markfuktighet, trädhöjder, medeldiametrar. Efter hand kommer ännu fler uppgifter göras tillgängliga.

– Det är viktigt att vi får tillhandahålla Skogliga grunddata öppet och avgiftsfritt. Små skogsägare och entreprenörer ska ha samma möjligheter som stora företag och myndigheter. Spelplanen ska vara lika för liten och stor, säger Liselott Nilsson.

I uppdraget från regeringen har Skogsstyrelsen fått 12 miljoner kronor per år varav Lantmäteriet får 10 miljoner för laserskanning av Sveriges skogar och tillgängliggörande av Laserdata skog, SLU får 1 miljon kronor för att genomföra skogliga skattningar och Skogsstyrelsen får en miljon för att göra kartorna tillgänglig och främja användning av skogliga grunddata.

Kontakt