Bokollonplanta där ollonet fortfarande sitter kvar på toppen.

Bokollon-år i sydsvenska skogar

Pressmeddelande | Regionalt - 15 augusti 2019

Förra sommarens varma väder gör att det i år kommer bli ett så kallat bokollon-år i de sydsvenska bokskogarna. Det innebär att bokträden släpper miljontals, eller rent av miljarder bokollon under hösten. Därmed har skogsägare en gyllene chans att få upp ny bokskog om man agerar snabbt

Till följd av den varma sommaren 2018 har många växter blommat kraftigt i år. Detsamma gäller för boken och det bäddar för ett rikt ollon-år.

– Den omfattande blomningen i våras banade väg för stora mängder ollon nu i höst. På många bokträd ser man knappt bladen för alla ollon, säger Fredrik Broberg, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Skåne.

När sommaren året innan varit varm och våren inte haft för hårda frostnätter, då kan bokarna bilda många blomanlag som nästa vår kan utvecklas till blommor. Om dessa sedan blir pollinerade och om efterkommande sommar inte blir alltför torr, finns stora möjligheter för mycket hög ollonproduktion.

– Att alla förutsättningar måste vara uppfyllda gör att det är ganska ovanligt med bokollon-år. Traditionellt har man räknat med att det inträffar ungefär vart sjunde år. Men under senare tid verkar ollonåren komma tätare. Det skulle kunna bero på varmare väder, men det är inte klarlagt, säger Fredrik Broberg.

Planera i god tid

Därför råder Skogsstyrelsen nu alla skogsägare att vara förberedda och i god tid planera för eventuella föryngringsåtgärder i bokskogen.

– Föryngring av bokskog sker nästan uteslutande med naturlig föryngring genom att den mogna bokskogen succesivt avverkas ut under ett antal år. Men för att det ska bli ett bra resultat krävs nästan alltid ett ordentligt ollonfall, säger Fredrik Broberg.

Andra åtgärder som kan vara aktuella i bokskogen under hösten är markberedning och myllning för att underlätta föryngringen.

Gratis rådgivning

Ibland kan det vara svårt att bedöma vilka åtgärder som ska utföras. Därför erbjuder Skogsstyrelsen kostnadsfri rådgivning om skötsel av bokskog och annan ädellövskog.

– Behöver man rådgivning är det bara att höra av sig till sitt lokala kontor, säger Fredrik Broberg.

Skogsägare kan ansöka om ekonomiskt stöd till skötselåtgärder i ädellövskog. Stödets finns för att kompensera för de högre kostnader som uppstår vid skötsel av ädellövskog. För föryngringsåtgärder är stödnivån 80 procent av godkänd kostnad. För röjningar är nivån 60 procent. Mer om hur du söker och ansökningsblankett finns i länken nedan.

Kontakt