Bokplanta

Blir det ollonår i Skåne i år?

Nyhet | Regionalt - 07 juni 2019

Till följd av den varma och soliga sommaren 2018 har boken blommat kraftigt under våren. Blir årets sommar varm, men inte allt för torr, finns stora möjligheter för att 2019 blir ett så kallat ollonår.

Ollonår innebär att de flesta äldre bokar släpper en större mängd bokollon samtidigt.

Blir det ollonår är det bra att ha planerat eventuella föryngringsåtgärder i god tid för att på så vis ta tillvara den stora mängden bokollon. Det kan till exempel vara bra att fundera på om det är dags att ansöka om tillstånd till föryngringsavverkning hos Skogsstyrelsen, planera för eventuell markberedning, avverkning eller myllning.

Markberedning och myllning i ädellövskog är åtgärder som berättigar till ekonomiskt stöd från Skogsstyrelsen. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan eftersom handläggningstiden kan bli lång om det blir ollonår och ärendetillströmningen blir stor.