Trådticka på granhögstubbe. . Foto: Johan Nitare

Biologisk mångfald lyfts fram i fördjupad utvärdering av miljömålen

Nyhet - 17 januari 2023

I en fördjupad utvärdering av miljömålen föreslår Naturvårdsverket i dag en rad åtgärder till regeringen. En av åtgärderna är Skogsstyrelsens förslag att öka incitamenten och göra det mer lönsamt för skogsbruket att bevara skogar med höga naturvärden.

Klimat och biologisk mångfald är de områden som Naturvårdsverket föreslår att regeringen ska prioritera för att vi ska kunna nå Sveriges miljömål. Det framkom i dag när Naturvårdsverket presenterade den fördjupade utvärderingen av miljömålen som görs vart fjärde år. Skogsstyrelsen ansvarar för utvärderingen av miljömålet Levande skogar som presenterades i september i fjol.

Ett av de förslag som Skogsstyrelsen då lyfte fram finns med i Naturvårdsverkets rapport. Det handlar om att incitamenten måste öka hos skogsbruket för att bevara höga naturvärden och biologisk mångfald.

– Det är mycket positivt att ett av de viktiga förslagen vi arbetat med kommer med i den samlade rapporten från Naturvårdsverket. Det här kan förhoppningsvis leda till att vi får nya ekonomiska styrmedel som gör det mer lönsamt för skogsägaren att bevara biologisk mångfald och skydda skog med höga naturvärden, säger Stefan Karlsson, utredare på Skogsstyrelsen.

Ytterligare ett förslag i Naturvårdsverkets rapport är att Skogsstyrelsen ska få i uppdrag att utveckla och införa ett rådgivningsprogram för skogsägare om naturvärden på den enskilda marken. Även detta förslag syftar till att påverka utvecklingen i skogslandskapet mot större variation och bibehållen biologisk mångfald.

Kontakt

Kontakt