Fällda granar ligger på en snötäckt mark

Bekämpningsnyttan avgörande för sexveckorsdispens vid granbarkborreangrepp

Nyhet - 01 november 2022

För att underlätta bekämpningen av granbarkborre har Skogsstyrelsen de senaste åren varit relativt generös med dispenser från sexveckorsregeln vid granbarkborreangrepp. Nu återgår Skogsstyrelsen till en mer restriktiv hantering där bekämpningsnyttan blir avgörande för att dispens ska kunna ges.

En avverkning får påbörjas tidigast sex veckor från det att en giltig anmälan skickats in till Skogsstyrelsen. Vid särskilda skäl är det möjligt att ansöka om dispens från denna regel. Ett av kraven för att få dispens är att en tidig avverkning bedöms leda till en påtaglig fördel för miljön eller för skogsskötseln. När det gäller granbarkborreangrepp innebär det att det ska finnas en påtaglig bekämpningsnytta med att ta ut det granbarkborreangripna virket inom sexveckorsperioden.

– Vi ska fortfarande ge dispenser när det finns goda skäl att avverka tidigt, till exempel under svärmningsperioden när det finns en bekämpningsnytta med att snabbt få ut de angripna träden. Däremot finns oftast inte samma skäl till att få dispens under vinterhalvåret, säger Marianne Karlsson, tillsynsspecialist på Skogsstyrelsen.

De senaste åren har framför allt södra och mellersta delarna av Sverige haft omfattande angrepp av granbarkborre. Att avverka och forsla bort angripna granar i ett tidigt skede är viktigt, både för bekämpningsnyttan och för att rädda så mycket av virkesvärdet som möjligt. Dispenser från sexveckorsregeln kommer därför fortsatt att vara ett viktigt verktyg för att i ett tidigt skede kunna bekämpa granbarkborreangrepp.

– Anledningen till att vi nu återgår till en mer restriktiv hantering av dispensansökningar är att vi under de senaste åren har fått in väldigt många dispensansökningar som sedan inte alltid utnyttjas i praktiken. Vi vill att ansökningar om dispens endast ska göras när det verkligen behövs för bekämpningsnyttan, säger Marianne Karlsson.

En bedömning av skälen för dispens görs alltid i varje enskilt fall.

Mera information om dispens från sexveckorsregeln vid granbarkborreangrepp och vad du behöver tänka på när du söker sådan dispens hittar du via länkarna nedan.

Kontakt

Kontakt