Almar på Gotland drabbade av almsjuka

Bekämpning av almsjuka på Gotland kan fortsätta

Nyhet - 10 december 2020

Nu står det klart att bekämpning av almsjukan på Gotland kommer att kunna få en fortsättning. Det beslutet fattades av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket under torsdagen.

Beslutet om att bekämpning av almsjukan på Gotland ska fortsätta är ett gemensamt beslut av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Länsstyrelsen på Gotland har också i en egen skrivelse tagit ställning för att åtgärderna bör fortsätta. 

– En fortsatt bekämpning är en förutsättning för att almbeståndet inte ska kollapsa, säger skogskonsulent Karin Wågström på Skogsstyrelsen och fortsätter:

– Om beslutet hade blivit att avbryta bekämpningsåtgärderna nu skulle förmodligen de flesta almar vara döda inom en 15-årsperiod. 

Gå förlorad

Dagens beslut har föregåtts av olika kunskapsunderlag, bland annat en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som publicerades i november. En av rapportens slutsatser visar att om bekämpningen mot almsjukan skulle upphöra på Gotland skulle almarna på ön att vara angripna och döda inom 15 år. I ett sådant scenario skulle inte bara trädarten alm riskeras att gå förlorad, det skulle även få konsekvenser på biologisk mångfald och landskapsbilden på Gotland.

Dagens beslut har därför stor betydelse för Gotland, i de natur- och kulturmiljöer där alm finns. Målet är att ha ett stabilt almbestånd även om 100 år.

– Vi har arbetat med almsjukebekämpningen under många år, men nu är det bra läge att se över hur vi ska jobba fortsättningsvis. Vi arbetar för att utveckla vårt arbetssätt och att ta fram förbättrade metoder så att arbetet kan fortsätta att vara framgångsrikt, säger Karin Wågström.

Almsjuka sedan 2005

2005 påträffades almsjuka på Gotland och sedan 2006 har Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen arbetat med bekämpning av sjukdomen, genom att söka upp och destruera almsjukeangripna almar. Finansieringen av åtgärderna har i huvudsak skett genom medel som anslagits från Naturvårdsverket eller Skogsstyrelsen.

 

Kontakt

Kontakt