Stormfälld skog efter stormen Gudrun 2005.

Begränsade skador på skog efter hårda vindar

Nyhet - 17 januari 2022

Det har varit några dagar med mycket kraftiga vindar och stormbyar över delar av Sverige. Det har resulterat i omkullfallna träd, men i begränsad omfattning. Den bedömningen gör nu Skogsstyrelsen.

Ovädret Gyda drog in över Jämtland och Lapplandsfjällen i onsdags föregående vecka. Och under eftermiddagen/natten mellan söndag och måndag var det mycket hårda vindar i Svealand och Götaland, även här med stormstyrka i byarna på sina håll.

Träd har fallit under ovädret till exempel i fröträdställningar, hyggeskanter och nygallrade områden, men det rör sig om spridda vindfällen. Skogsstyrelsen kommer därför inte att göra en inventering av skadeläget, även om enskilda markägare kan ha drabbats hårt.

Rapporter om flest vindfällen kommer från de östra delarna av Svealand och Götaland. Myndigheten uppmanar skogsägare i områden med risk för granbarkborreangrepp att så snart som möjligt ta hand om färska vindfällen av gran för att förebygga granbarkborreskador.

Skogsstyrelsen uppmanar också till försiktighet i samband med upparbetning av vindfällen.

Kontakt