Stormfälld skog efter stormen Gudrun 2005.

Begränsade skador efter stormen Malik

Nyhet - 31 januari 2022

Stormen Malik drog i helgen fram över Sverige. Stormen har resulterat i omkullfallna träd, men Skogsstyrelsen bedömer att skadorna är begränsade.

Under helgen den 29-30 januari passerade stormen Malik över främst Götaland och Svealand och blev därmed den första namngivna stormen under 2022.

Träd har fallit under stormen, framför allt i fröträdställningar, hyggeskanter och i nygallrade områden i vindutsatta lägen, men det rör sig huvudsakligen om spridda vindfällen. Skogsstyrelsen kommer därför inte att göra en inventering av skadeläget, även om enskilda markägare kan ha drabbats hårt.

I Svealand är östra Uppsala län värst drabbat av vindfällen. Skogsstyrelsen uppmanar skogsägare i områden med risk för granbarkborreangrepp att ta hand om färska vindfällen av gran innan sommarens svärmning för att förebygga granbarkborreskador.

Kontakt