Föryngringsavverkning i skärgårdsskog.

Avverkningsanmälningarna ökade efter svacka i juni

Statistik - 13 augusti 2019

Efter en svacka under juni ökade skogsägarnas intresse för att avverka kraftigt under juli månad. Det visar Skogsstyrelsens statistik. Den areal som anmälts för avverkning i juli var den största på 9 år. En orsak kan vara att skadeangreppen av granbarkborre orsakade högre aktivitet i skogsbruket trots semesterperiod.

Den totala anmälda arealen i juli i hela landet uppgick till 21 644 hektar, vilket är den högsta noteringen sedan 2010 och den näst högsta sedan 2006.

Den anmälda arealen ökade i alla landsdelar förutom Götaland, som hade en marginell minskning (1 procent). I Norra Norrland ökade den anmälda arealen med 9 procent och uppgick till 5 710 hektar. I Södra Norrland var ökningen 7 procent och uppgick till 5 967 hektar och i Svealand var ökningen 6 procent och uppgick till 5 206 hektar. Det är de högsta noteringarna i juli månad för Norra Norrland på 8 år och för Södra Norrland och Svealand på 9 år.

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 11 av 21 län. I Södermanlands län mer än fördubblades den anmälda arealen till 770 hektar, vilket är den högsta nivån på 13 år. Även Västerbotten noterade den högsta noteringen för anmäld avverkningsareal på 13 år (3 504 hektar). I Västmanlands län dubblerades arealen till 350 hektar. Anmälningarna ökade även betydligt i Gotlands län jämfört med juli föregående år – från 18 hektar 2018 till 138 hektar i år.

Juni 2019

Den totala anmälda arealen i juni i hela landet uppgick till 23 191 hektar, vilket är en minskning med 23 procent jämfört med 2018 och den lägsta nivån på 8 år.

De största minskningarna var i Götaland med 32 procent och i Södra Norrland 30 procent. I Norra Norrland minskade den anmälda arealen med 18 procent och i Svealand var minskningen 11 procent. Orsaken till minskningen kan vara dels en anpassning till stora anmälda arealer tidigare i år på grund av barkborreskadorna, dels till stora lager både i skogen, vid väg och vid industri.

På länsnivå minskade den anmälda avverkningsarealen i 19 av 21 län. I sju län minskade den anmälda avverkningsarealen med mer än 30 procent. De största minskningarna var i Kalmar län med 46 procent till 692 hektar, Jönköpings län med 44 procent till 602 hektar, Skåne län med 43 procent till 344 ha, vilket är de lägsta noteringarna på 8 år. I Uppsala län minskade avverkningsanmälningarna med 41 procent till 432 hektar. Anmälningarna minskade även mycket i Västernorrlands län (34 procent) och den anmälda arealen uppgick till 1 790 hektar, vilket är den lägsta noteringen på 11 år.

Två län, Södermanlands och Gotlands län, har haft en tydlig ökning av arealen anmäld för avverkning, 55 respektive 39 procent jämfört med juni 2018. Ökningen i Södermanland bedöms bero på stora barkborreskador till följd av torkan 2018 och lite nederbörd hittills 2019.

Anmäld areal hittills i år

Fram till och med juni har 124 456 hektar anmälts för avverkning, vilket är 7 procent mer än under de sex första månaderna 2018. Hittills i år har 146 094 hektar anmälts för avverkning vilket är 7 procent mer än under de sju första månaderna förra året.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

 

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se