laserskanning

Åtta miljoner till skogsdatalabb – ska möta skogsskador och klimatförändringar

Pressmeddelande - 11 november 2021

Nu satsas ytterligare åtta miljoner kronor på Nationellt skogsdatalabb som drivs av Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med skogssektorn och andra myndigheter. Med hjälp av nya data, labbmiljö och artificiell intelligens kan datalabbet nu utvecklas med fokus på skogsskador och klimat.

Satsningen blir möjlig tack vare ett stöd från Vinnova på 4 miljoner. Resten finansieras av Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet.

– Det här är ett jätteroligt besked men också ett erkännande skogsdatalabbet fått från Vinnova. Tillgång till nya datakällor och digital innovation som ligger i framkant håller på att ge skogssektorn ett riktigt lyft. Nu får det ytterligare en rejäl skjuts framåt och kommer ge konkret nytta för klimat och skogssektorn, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

Data visar risken för stormskador

Med stödet från Vinnova kan Nationellt skogsdatalabb gå in i nästa fas där bland annat skogliga grunddata, en av grundstenarna för labbmiljön, ska utvecklas. Både stora och små aktörer inom skogssektorn kommer få möjlighet att skapa smarta lösningar för ökad nytta, till exempel via nya lokala underlag om skogens kolinnehåll. Fokus framåt är bättre data för att hantera skogsskador från granbarkborre och stormar, men också på ett mer klimatsmart skogsbruk. Ett konkret exempel är möjligheten att ta fram kartor som visar risken för stormskador och hur skogens och landskapets struktur påverkar.

– Nu kan vi än mer samordna kompetenser och samverkansstrukturer till något som blir ännu starkare än delarna var för sig. Jag tror att labbmiljön kan inspirera även andra datatunga grupperingar till kraftsamling kring datadriven innovation, säger Anna Lundhagen, vicerektor för miljöanalys vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Laserskanning och satelliter bidrar

Skogsdatalabbet arbetar till exempel med skogliga data som tagits fram genom flygburen laserskanning, satelliter, drönare och fältinventeringar. Det handlar om att ta fram relevant data, laborera och sedan tillgängliggöra den med spetsverktyg som skogssektorns aktörer kan ha konkret nytta av för effektivisering och ökad miljöhänsyn. Sedan 2019 har samarbetet bland annat resulterat i tjänster där satellitbilder används för detektering av skogsskador. Detta har integrerats i flera skogsföretags och tjänsteleverantörers egna system och tjänster.

Mer fakta Nationellt skogsdatalabb

Nationellt skogsdatalabb drivs av Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet i nära samverkan med ett flertal externa aktörer såsom myndigheter och skogsnäring som bidrar med egna resurser. Nationellt skogsdatalabb är en nationell resurs som ska öka tillgängligheten och därmed underlätta användningen av data om skogen. Rymdstyrelsen och Rymddatalabbet är exempel på partners. Ambitionen är att Nationellt skogsdatalabb ska vara en kreativ mötesplats för alla som arbetar med skogliga data. Alla relevanta aktörer involveras under hela kedjan; från tidigt skede i utvecklingsarbetet till implementering och öppen spridning av resultat.

Kontakt