Åtgärder på Skogsstyrelsens fastighet Bäcksjön

Nyhet | Regionalt - 15 januari 2021

På Skogsstyrelsens fastighet Bäcksjön strax utanför Umeå kommer gallringar, hyggesfria åtgärder och avverkningar ske under vintern 2021. Vissa åtgärder har också utförts under hösten 2020.

Området utgör ett populärt friluftsområde och stor hänsyn kommer tas till friluftslivet vid huggningarna. I skogen närmast sjön kommer inga kalavverkningar ske. Endast gallringar och hyggesfria åtgärder utförs inom vissa områden i anslutning till sjön med syftet att öppna upp skogen, skapa variation och förstärka de upplevelsevärden som finns.

Hänsyn kommer också tas till stigar, grillplatser och andra uppehållsplatser som finns inom dessa områden.

Vid frågor, kontakta Karl Johan Krekula eller Helena Dehlin.

Kontakt

Kontakt