Highland agroforestry in Bale mountains, Ethiopia

Återskapa skogar i fokus på internationella skogsdagen

Nyhet - 18 mars 2021

På söndag 21 mars är det FN:s internationella skogsdag. Året tema är skogsrestaurering – det vill säga att återskapa skogar. Skogsstyrelsen bidrar till detta arbete genom det internationella utbildningsprogrammet LoCoFoRest. I april välkomnas de första deltagarna från sex låg- och medelinkomstländer.

Skogsrestaurering är ett angeläget område och också årets tema när FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO firar internationella skogsdagen. Att sprida kunskap om hur och varför skogar behöver återskapas är också fokus i Skogsstyrelsens utbildningsprogram LoCoFoRest (Locally Controlled Forest Restoration).

Konkret handlar programmet om att utveckla kapacitet om skogsrestaurering hos myndigheter, företag, organisationer, universitet och i civilsamhället i ett antal länder i Afrika och Asien.

- I LoCoFoRest menar vi att de viktiga värdena i skogsrestaurering bara kan nås tillsammans med lokalbefolkningen. I områdena där det tidigare var skogar bor det nu människor som bedriver jordbruk och boskapsskötsel för att försörja sig. Om skogen innebär att de kan få en annan inkomst, ökar möjligheten att kunna återskapa skogar, menar programledare Anders Malmer, Skogsstyrelsen.

Första deltagarna hälsas välkomna i april

I april drar LoCoFoRest igång på allvar. De första 25 deltagarna kommer då att starta sin utbildning som innehåller en 15 veckor lång distansutbildning och senare tre veckors kurs på plats i Sverige. Dessutom ska varje deltagare jobba med ett ”eget” förändringsprojekt i sitt hemland med stöd av en svensk handledare från Skogsstyrelsen eller samarbetspartnerna SIWI och Eco-Innovation Foundation.

Målet med förändringsprojekten är inte primärt att plantera skog – även om det säkert också kan bli följden – utan varje deltagare i programmet är främst en viktig länk i att sprida kunskapen om hur skogsrestaurering bäst bör bedrivas i hemlandet och bli en skalbar process utan behov av bistånd.

- Orsaken till avskogning varierar, men i Afrika handlar det ofta om fattigdom. Befolkningen ökar och mer mark behövs för boskap och odling. I andra delar av världen kan avskogningen bero på att skogsbruket inte är hållbart och att man investerar i stora jordbruksplantager, säger Anders Malmer.

Stort intresse för att delta

Arbetet med att utforma det Sida-finansierade programmet har pågått under ett par år och Anders Malmer är glad över att man nu äntligen är framme vid utbildningsstarten.

- Intresset har varit stort, och vi fick in runt 70 ansökningar vilket är bra trots pandemin. Det visar att många resurssvaga aktörer ändå har viljan att låta personal utbildas i denna viktiga fråga och arbeta med praktiska förändringsprojekt.

De första deltagarna kommer från sex utvalda länder: Burkina Faso, Etiopien, Nepal, Laos, Thailand och Vietnam. LoCoFoRest pågår under fem år och i början av 2022 startar kursomgång nummer två .

Kontakt

Kort om LoCoFoRest

LoCoFoRest har en totalbudget på knappt 50 miljoner kronor. Programmet leds av Skogsstyrelsen i samarbete med SIWI (Stockholm International Water Institute) och Eco-Innovation Foundation. LoCoFoRest finansieras av Sida och är ett så kallat Internationellt utbildningsprogram (ITP).