Tallskog.

Arbetet med ökad skogsproduktion behöver mer tid

Nyhet - 14 juni 2019

Förslagen på hur tillväxten i skogen kan öka kommer att dröja till slutet av året. Den samverkansprocess som pågår för att ta fram förslagen på åtgärder behöver mer tid.

Skogsråvaran har en nyckelroll när det gäller att minska fossilberoendet. Skogsstyrelsen leder därför en samverkansprocess med uppdraget att ta fram konkreta förslag som ska öka skogstillväxten inom ramen för hållbart och varierat skogsbruk. Arbetet skulle presenteras under våren i en rapport. Det står nu klart att rapporten dröjer till slutet av året.

– Vi har under våren justerat och kompletterat rapporten efter remissen och vi har kommit långt i arbetet. Då många frågor är komplexa och det fortfarande finns olika uppfattningar om hur vi ska se på till exempel dikesrensning, gödsling och främmande trädslag behövs mer tid, säger projektledare Carl Appelqvist, Skogsstyrelsen.

Arbetet i processen behöver fortsätta efter sommaren.

– Målet med processen är att presentera väl förankrade förslag om ökad skogsproduktion och det kräver ett fortsatt arbete under hösten, säger Carl Appelqvist.

Skogsstyrelsen kommer att be forskare granska några av förslagen och bedöma kunskapsläget när det gäller att utföra de föreslagna åtgärderna, så att de ryms inom ramen för ett hållbart och varierat skogsbruk.

En bred representation från skogsnäringen samt Naturskyddsföreningen och Skogforsk deltar i samverkansprocessen. Skogsstyrelsen leder arbetet som startade 2017 och flera delrapporter har tagits fram som underlag för processen.

Kontakt

Kontakt

Kontakt