Karta som visar på yttre gräns på avvaerkningsanmälan

Ännu en dom ger klartecken att visa avverkningar i Skogsstyrelsen karttjänster

Nyhet - 04 september 2019

Även kammarrätten säger nu att det inte finns något hinder för Skogsstyrelsen att publicera planerade avverkningars yttre gränser i myndighetens karttjänster på nätet. Det visar en dom där rätten prövat om det strider mot principerna om behandling av personuppgifter.

– Det här är en svår avvägning mellan integriteten hos den enskilde individen och nyttan av att hela skogsbruket kan kontrollera att man avverkar på rätt ställe och att anmälan man gjort kommit in. Det var en principiellt viktig dom som berör många skogsföretag så det känns bra att domstolen gjort samma bedömning som vi, säger Patrik André, kartchef på Skogsstyrelsen.

När en avverkning ska göras som är större än 0,5 hektar måste den anmälas till Skogsstyrelsen. Sedan många år har det varit möjligt att gå in i Skogsstyrelsens karttjänster på Skogsstyrelsen.se och se var det planeras avverkningar. På en karta finns det planerade områdets yttre gränser markerade. Nästan alla data, förutom kartan, filtreras bort före publicering i tjänsten.

Efter införandet av dataskyddsförordningen GDPR, som reglerar hanteringen av personuppgifter, prövades publiceringen tidigare i år av förvaltningsrätten som i februari gav klartecken. Förvaltningsrätten konstaterade att publiceringen är adekvat, korrekt och proportionell i förhållande till uppgiften. Den strider enligt förvaltningsrätten inte mot principerna om behandling av personuppgifter. Domen överklagades av den berörda skogsägaren till kammarrätten som nu alltså fastställer förvaltningsrätten dom.

För att inte publicera mer information än vad som är nödvändigt, plockar Skogsstyrelsen numera bort även kartuppgifterna när avverkningen är genomförd.

Kontakt