Föryngringsavverkning

Anmälda arealer för föryngringsavverkning fortsätter att minska

Statistik - 15 september 2020

Skogsägarna i Sverige anmälde i augusti i år mindre areal för föryngringsavverkning än under augusti förra året, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Anmälningarna minskade i alla landsdelar utom i Norra Norrland.

Den totala anmälda arealen i augusti i hela landet uppgick till 26 152 hektar vilket är 7 procent mindre än i augusti 2019. Störst är minskningen i Södra Norrland (-15%) och Götaland (-12%), medan det i Norra Norrland anmäldes en större areal i augusti 2020 än 2019.

Hittills i år har 161 704 hektar anmälts för avverkning vilket är 7 procent mindre än under de åtta första månaderna förra året.

På länsnivå minskade den anmälda arealen i 15 av 21 län

Under årets första åtta månader var minskningen störst i Blekinge-, Hallands-, Kalmar- och Stockholms län. I sex län har den anmälda arealen ökat under samma period, jämfört med 2019. Ökningen är mest påtaglig i Gävleborgs län.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se