Föryngringsavverkning

Anmälda arealer för föryngringsavverkning fortsätter att minska

Nyhet | Statistik - 15 september 2020

Skogsägarna i Sverige anmälde i augusti i år mindre areal för föryngringsavverkning än under augusti förra året, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Anmälningarna minskade i alla landsdelar utom i Norra Norrland.

Den totala anmälda arealen i augusti i hela landet uppgick till 26 152 hektar vilket är 7 procent mindre än i augusti 2019. Störst är minskningen i Södra Norrland (-15%) och Götaland (-12%), medan det i Norra Norrland anmäldes en större areal i augusti 2020 än 2019.

Hittills i år har 161 704 hektar anmälts för avverkning vilket är 7 procent mindre än under de åtta första månaderna förra året.

På länsnivå minskade den anmälda arealen i 15 av 21 län

Under årets första åtta månader var minskningen störst i Blekinge-, Hallands-, Kalmar- och Stockholms län. I sex län har den anmälda arealen ökat under samma period, jämfört med 2019. Ökningen är mest påtaglig i Gävleborgs län.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

 

Kontakt