Landskapsbild över frosttäckt skog.

Anmäld areal för avverkning i fjällnära skog ökade kraftigt i mars

Nyhet - 18 april 2023

Den sammanlagda arealen skog som anmälts för avverkning under mars månad var 36 procent större än för samma månad förra året. I fjällnära skog var ökningen sex gånger högre. Det visar Skogsstyrelsen senaste månadsstatistik.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under mars 21 864 hektar. I den arealen ingår ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog 3 125 hektar, vilket kan jämföras med 545 hektar samma månad förra året.

Sedan Mark och miljööverdomstolen fastställde att skogsägare som nekas avverkning i fjällnära skogar har rätt till ersättning, har Skogsstyrelsen i omgångar fått in arealmässigt mycket stora ansökningar.

Vi kan se att ansökningarna i de fallen ofta omfattar stora områden med mycket höga naturvärden där det inte är tillåtet att avverka. Av de ansökningar som kom in till oss under 2022 om att få avverka i fjällnära skog fick cirka 70 procent avslag på att få avverka på grund av höga naturvärden, säger Kristina Nilson, projektledare vid Skogsstyrelsen.

Störst ökning i Norrland

Till och med mars har arealen i anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning ökat med 28 procent, jämfört med samma period förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog är till och med mars 6 433 hektar, vilket kan jämföras med 1 433 hektar motsvarande period förra året.

I Norra Norrland har anmäld och ansökt areal ökat med 73 procent och i Södra Norrland med 46 procent. I Götaland är ökningen 17 procent och i Svealand 4 procent jämfört med årets första tre månader 2022.

11 procents ökning så långt i år

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet under årets första tre månader de senaste fem åren är ökningen 11 procent. Jämfört med de senaste tio åren är ökningen 17 procent.

Erfarenhet av anmälningsstatistiken på månadsbasis visar att den kan variera mycket månadsvis på grund av olika aktörers planeringsarbete.

Ökad eller minskad anmäld areal behöver inte betyda att den faktiska avverkningen ökar eller minskar i samma omfattning. En avverkningsanmälan gäller i fem år.

Kontakt om fjällnära

Kontakt om statistiken

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media på telefon vardagar kl. 8–16:30