Drönarbild över granskog där man ser angripna döende granar som fått roströda barr.

Än finns virkesvärde kvar att rädda i granbarkborreskadad skog

Nyhet - 26 augusti 2021

Försommarens angrepp av granbarkborre syns nu tydligt på de döende granarna som fått roströda barr. Risken är stor att även till synes friska granar som växer intill är angripna. Ju tidigare du avverkar dem, desto mer virkesvärde kan du rädda och desto större blir bekämpningseffekten.

Granbarkborrens svärmningsperiod går mot sitt slut men det är fortfarande viktigt att skogsägare kontrollerar sin skog regelbundet och åtgärdar eventuella angrepp.

– Av erfarenhet vet vi att den andra generationens svärmning som sker på sensommaren kan ge mycket stora skador, säger Kerstin Ström, projektledare för samverkansprojektet Stoppa borrarna.

Skadeinsektens huvudsvärmning ägde rum i början av sommaren och de träd som angreps då, som ännu inte är avverkade, börjar nu skifta i rött. Granar som står nära dessa är särskilt utsatta när granbarkborrens andra generation svärmar i slutet av sommaren.

– Har du angripna granar som börjat få roströda barr är det hög tid att avverka dem. Men glöm inte att kontrollera granarna som står intill. Om du upptäcker angreppen tidigt, medan granbarkborrarna fortfarande finns kvar under barken, har du god chans att få ut många granbarkborrar ur skogen och samtidigt rädda mycket av virkesvärdet, säger Kerstin Ström.

Tecken på angrepp

Tidiga tecken på angrepp av granbarkborre är:

  • Brunt borrmjöl vid stambasen, i barkfickor och i spindelväv. Vid regn spolas dock mycket av borrmjölet bort.
  • Gröna barr på marken.
  • Avfläkt bark, oftast en bit upp på stammen.

Ungefär två månader efter angreppet börjar granen skifta i rött och efter ytterligare några månader blir granen grå och tappar ofta all bark. Då är det för sent att avverka ur bekämpningssynpunkt och det mesta av virkesvärdet har gått förlorat.

Kontakt