Föryngringsavverkning

Allt mindre areal anmäls för avverkning

Statistik - 14 januari 2020

Även i december fortsatte intresset för att avverka skog att minska. Den totala arealen som anmäldes för avverkning minskade med 27 procent jämfört med samma tid 2018. Mest minskade anmälningarna i Götaland och Södra Norrland.

Den totala anmälda arealen i december uppgick till 16 945 hektar för hela landet, vilket är den lägsta nivån för december på sju år och tydligt lägre än medeltalet 20 333 hektar för perioden 2007–2019.

Under 2019 har 273 638 hektar anmälts för avverkning. Det är 7 procent lägre jämfört med 2018.

Anmäld areal minskade i alla landsdelar:

  • I Götaland var minskningen hela 37 procent och uppgick till 4 342 hektar, vilket är den lägsta nivån för december i Götaland på sju år.
  • I Södra Norrland minskade den anmälda arealen med 35 procent jämfört med samma period 2018 och uppgick till 3 567 hektar. Arealen ligger under nivån för medeltalet 5 853 hektar för december under perioden 2007–2019 och är den lägsta sedan 2007.
  • I Norra Norrland minskade den anmälda arealen med 26 procent och uppgick till 3 359 hektar.
  • I Svealand minskade den anmälda arealen med 11 procent och uppgick till 5 677 hektar.

Sänkta virkespriser och stora lager av virke i hela transportkedjan kan vara några anledningar till minskningen av avverkningsanmäld areal i december.

Minskning i 19 av 21 län

Anmäld avverkningsareal minskade mest i Kronobergs län med 65 procent till 288 hektar jämfört med 2018, vilket är den lägsta nivån för december sedan 2007. I Hallands län var minskningen 55 procent (157 hektar) – den lägsta nivån för månaden sedan 2008. I Gävleborgs län minskade anmäld areal med 49 procent (1 021 hektar) jämfört med december 2018 och i Västra Götaland var minskningen 45 procent. Det är den lägsta nivån för december för båda länen sedan 2012.

Andra län med stora minskningar av anmäld avverkningsareal för december jämfört med samma månad 2018 är Skåne län (39 procent), Kalmar län (36 procent), Västernorrlands län (32 procent), Jönköpings län (31 procent), Västerbotten och Örebro län (båda 30 procent) samt Dalarnas län (29 procent).

Nivån på avverkningsanmälningar i Jämtland och Gävleborgs län påverkas fortfarande av de stora arealer som anmäldes efter de omfattande skogsbränderna sommaren 2018.

Endas två län, Gotland och Södermanland, visar ökade anmälda arealer för december jämfört med samma månad 2018. Ökningen för Gotlands län var 72 procent till 186 hektar, vilket är den högsta nivån sedan 2007 och betydligt högre än medel (81 hektar) för månaden. Även Södermanlands län uppvisar den högsta nivån anmäld areal sedan 2007 (684 hektar). Den anmälda avverkningsarealen fortsätter därmed att öka i Södermanland även för december. Orsaken är med största sannolikhet problemen med angrepp av granbarkborre.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning. En anmälan eller ansökan om avverkningstillstånd behöver inte innebära att skogen verkligen blir avverkad.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se