Alfrida fällde 50 000 kubikmeter skog på Gotland

Pressmeddelande | Regionalt - 10 januari 2019

Stormen Alfrida fällde omkring 50 000 kubikmeter skog på Gotland. Värst drabbat är öns norra delar. Det visar inventeringarna som Skogsstyrelsen gjort efter stormen. Drabbade skogsägare uppmanas nu agera för att minska risken för angrepp av skadeinsekter i vår.

Det är framförallt i utsatta lägen i stormens vindriktning, längs hyggeskanter och i nygallrade skogar som det fallit träd. På norra Gotland är skadorna större medan det på södra delen ön knappt är några skador, visar den stormskadebesiktning som Skogsstyrelsen hittills har gjort. Totalt sett bedöms skadorna på skog vara begränsade, men lokalt har det fallit mer skog och enskilda skogsägare kan då ha drabbats hårdare.

- Som skogsägare bör man börja med att titta över sin skog och skapa sig en uppfattning om man har några skador och i så fall hur omfattande de är. Har man större skador är det bra att ta en kontakt med sitt försäkringsbolag och ombud, säger Karin Wågström, skadesamordnare på Stockholm-Gotlands distrikt.

Är det mer än 5 kubikmeter per hektar som har blåst ner behöver det tas omhand och transporteras ut. Detta för att förebygga insektsskador från främst märgborre, eftersom de förökar sig i färskt barrvirke. Är det mer än 0,5 hektar som behöver upparbetas ska även en anmälan om avverkning göras till Skogsstyrelsen.

- Det är först till sommaren som märgborrarna kläcks, så det finns gott om tid att planera och samordna den upparbetningen som behöver göras av stormfällda träd, säger Karin Wågström.

Drabbade skogsägare uppmanas att tänka på säkerheten när man rör sig i stormfälld skog och särskilt under arbete med motorsåg. Arbete i stormfälld skog är mycket farligt. Att låta någon med maskin och rätt kunskap och erfarenhet göra arbetet är det säkraste sättet att hantera vindfällda träd.

Stormen Per fällde 2007 cirka 12 miljoner kubikmeter skog i Götaland och Svealand. Stormen Gudrun fällde 75 miljoner kubikmeter skog över hela södra Sverige 2005.

Kontakt