virkestrave med stockar

Virkespriserna fortsätter att minska

Nyhet | Statistik - 20 oktober 2020

Trenden med minskande priser på leveransvirke fortsatte under tredje kvartalet 2020, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Massavedspriset gick ner med 5,9 procent och sågtimmerpriset med 3,0 procent, i jämförelse med andra kvartalet 2020. Ett undantag är massavedspriset i region Nord som ökade med 1,4 procent.

Massavedspriset har minskat de senaste fem kvartalen. Den kraftigaste nedgången skedde under tredje kvartalet 2020, med 5,9 procent. Det finns regionala skillnader, där minskningen var störst i region Mellan med 6,4 procent, i region Syd minskade priset med 5,6 procent. Däremot ökade priset på massaved i region Nord med 1,4 procent. Samtliga jämförelser är mot närmast föregående kvartal.

Sågtimmerpriset har minskat eller varit nära oförändrat sju kvartal i rad. Störst var minskningen för ett år sedan, tredje kvartalet 2019, då priset gick ned med 5,5 procent. Tredje kvartalet 2020 minskade priset med 3,0 procent. Priset gick ner mest i region Syd med 3,9 procent, i region Mellan minskade priset med 2,0 procent och i region Nord med 0,5 procent.

Större nedgång jämfört med tredje kvartalet 2019

Om jämförelsen istället görs mot tredje kvartalet 2019 är nedgången större. Priset på massaved minskade med 12,6 procent och priset på sågtimmer minskade med 6,2 procent.

Massavedspriset minskade mest i region Syd med 14,1 procent. I region Mellan minskade priset med 13,9 procent medan priset minskade med 5,3 procent i region Nord.

Sågtimmerpriset minskade med 7,6 procent i region Mellan, med 5,2 procent i region Syd och 3,2 procent i region Nord.

Prisminskningen är alltså något lägre i region Nord både för massaved och sågtimmer.

Förklaring

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Regionindelning

Region Nord 
Länen/länsdelarna: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland (inte Härjedalen) och Västernorrland.

Region Mellan
Länen/länsdelarna/kommunerna: Härjedalen, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Skaraborg, Göteborg och kommunerna Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Färgelanda och Mellerud.

Region Syd
Länen/länsdelarna/kommunerna: Kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Alingsås, Ale, Lerum, Vårgårda, Herrljunga, Bollebygd, Borås, Ulricehamn, Mark, Svenljunga och Tranemo. Länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Gotland, Halland och Skåne.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

 

Kontakt