Föryngringsavverkning

Intresset att avverka håller i sig i Gävleborg

Statistik - 16 juni 2020

Vårens ökning av anmäld areal för avverkning jämfört med 2019 i Gävleborgs län fortsatte även under maj, om än i lugnare takt. De flesta andra län uppvisar däremot en minskning.

Den totala anmälda arealen i maj uppgick till 16 767 hektar för hela landet, vilket är 23 procent lägre än anmäld areal samma månad 2019:

  • I norra Norrland minskade den anmälda arealen med 30 procent och uppgick till 3 432 hektar, vilket är den lägsta nivån för maj sedan 2013.
  • I södra Norrland minskade den anmälda arealen med 5 procent jämfört med samma period 2019 och uppgick till 5 872 hektar. Det är i nivå med medeltalet för maj månad under perioden 2007 – 2020.
  • I Svealand minskade den anmälda arealen med 21 procent jämfört med maj 2019 och uppgick till 3 878 hektar. Det är den lägsta nivån sedan 2009 och något lägre än genomsnittet (4 776 hektar) för maj månad under perioden 2007 – 2020.
  • I Götaland minskade den anmälda arealen med 38 procent jämfört med maj 2019 (3 585 hektar), vilket är den lägsta nivån sedan 2009.

Förra året anmäldes mycket skog för avverkning i Götaland på grund av bland annat granbarkborreangrepp, vilket kan vara en orsak till minskningen i maj jämfört med maj 2019. Andra orsaker kan vara en anpassning till sjunkande virkespriser och förra årets avverkningsanmälningar av bokskog på grund av ett gott ollonår.

Minskning i 16 av 21 län

Den anmälda avverkningsaralen minskade i sexton län i maj jämfört med samma månad 2019. Störst var minskningen i Blekinge och Stockholm med 67 respektive 62 procent.

Vårens höga nivåer i anmäld areal i Gävleborgs län fortsatte under maj. Nivån ökade med 27 procent till 2 145 hektar vilket är den högsta nivån i maj på fyra år.

Tabell. Anmälan om avverkning och ansökan om tillstånd till avverkning i maj 2019 resp. 2020, hektar. 
Län Maj 2019 Maj 2020 Förändring
Blekinge                  325 108 -67%
Stockholms                  327 123 -62%
Kalmar              1 252 664 -47%
Kronobergs                  487 277 -43%
Västra Götalands              1 524 875 -43%
Norrbottens              3 052 1 767 -42%
Värmlands              1 628 955 -41%
Jönköpings                  659 433 -34%
Östergötlands                  665 449 -32%
Västmanlands                  495 344 -30%
Jämtlands              2 548 1 793 -30%
Södermanlands                  333 254 -24%
Skåne                  535 466 -13%
Hallands                  285 260 -9%
Västerbottens              1 820 1 665 -9%
Dalarnas              1 339 1 259 -6%
Västernorrlands              1 929 1 934 0%
Gotlands                    52 53 2%
Örebro                  449 518 15%
Uppsala                  341 424 24%
Gävleborgs              1 687 2 145 27%
Hela landet            21 729 16 768 -23%


Anmäld areal hittills i år

Fram till och med maj har 89 970 hektar anmälts för avverkning, vilket är 11 procent mindre än under de fem första månaderna förra året.

Förklaring

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning. En anmälan eller ansökan om avverkningstillstånd behöver inte innebära att skogen verkligen blir avverkad.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se