Ingen inventering efter stormen Julia

Nyhet - 15 februari 2019

Skogsstyrelsen kommer inte göra någon inventering av skogsskador efter stormen Julia, eftersom vi endast fått signaler om mindre skador.

Stormen Julia drog fram över Norrbotten och Västerbotten under helgen. De signaler som Skogsstyrelsen fått tyder på att stormen bara orsakade enstaka skador på skog och därför kommer vi inte att göra någon inventering i de drabbade områdena.