Rönnbär.

7 miljoner till länen för att stärka skogens roll som tillväxtmotor

Pressmeddelande - 24 mars 2021

Nu är det klart att landets län får dela på 7 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med regionala skogsstrategier. Skogen ska bidra med tillväxt och nya jobb. Skogsstyrelsen ansvarar för att fördela ut pengarna. Se lista med länsfördelning.

I Sveriges alla län växer regionala skogsstrategier fram. Syftet med strategierna är att växla upp skogens roll i regionernas utveckling och tillväxt. Samtliga 21 länsstyrelser och regioner har sökt pengar från Skogsstyrelsen för att tillsammans med andra aktörer fortsätta arbetet. Varje län har beviljats medel. Länen och regionerna ansvarar för att koordinera arbetet med de regionala strategierna och det finansiella stödet är till för att säkra att länen har resurser till uppgiften. De län som är klara med själva strategierna kan använda stödpengarna till att ta fram handlingsplaner och aktiviteter som kopplar till skogsstrategierna/skogsprogrammen.

–  Varje län och region mobiliserar nu kring skogens alla möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Hundratals aktörer samarbetar kring frågan hur skogen kan fungera som tillväxtmotor för just deras län, säger Anna Hamilton, Skogsstyrelsens samordnare.

Sammanlagt 42 miljoner kronor

Det här är fjärde året i rad som länen får pengar för arbetet med de regionala skogsstrategierna. Sedan 2018 har sammanlagt närmare 42 miljoner kronor delats ut. Det finns ett regeringsbeslut om att även dela ut medel 2022.

De regionala skogsprogrammen bygger på dialog och delaktighet. Det handlar bland annat om att samarbeta kring skogens betydelse för samhällsutvecklingen, diskutera viktiga framtidsfrågor som hållbart skogsbruk, skogens roll för klimatet, stärka företags konkurrenskraft och verka för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning till skogsbruket och andra stödjande branscher.

Bidrar med hållbar tillväxt

Det nationella skogsprogrammets vision är att skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. De regionala skogsprogrammen ska bidra till att förverkliga visionen.

 

Länsstyrelse/region

Belopp (kr)

Norrbotten 335 000
Västerbotten 335 000
Jämtland 335 000
Västernorrland 335 000
Gävleborg 335 000
Dalarna 335 000
Värmland 300 000
Västmanland 335 000
Uppsala 335 000
Örebro 335 000
Stockholm 335 000
Region Sörmland 335 000
Östergötland 335 000
Västra Götaland 335 000
Gotland 335 000
Region Kronoberg samt Jönköping och Kalmar län 1 000 000
Halland 335 000
Blekinge 335 000
Skåne 335 000
Totalt 7 000 000

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.