Höstlandskap.

66 miljoner ska öka kompetens och samarbete om miljö i skogen

Nyhet - 17 april 2018

Nu finns totalt 66 miljoner kronor att söka för organisationer och företag för att öka kompetensen kring miljö och effekter av klimatpåverkan i skogen. Pengarna ska gå till samarbeten, kurser, kompetensutveckling och informationsinsatser.

– Syftet med stöden är att få en ökad kompetens och mer samarbete för att nå positiva effekter för miljön och en ökad konkurrenskraft i skogen, säger Carina Berggren, stödansvarig på Skogsstyrelsen.

Pengarna fördelas inom två olika stödområden:

  • Skogsstyrelsen bjuder in företag och organisationer som anordnar kompetensutveckling att söka 30 miljoner kronor inom Stödet kompetensutveckling. 25 miljoner av dessa är tänkt att gå till att anordna kurser inom ämnesområdena ”Ökad biologisk mångfald i skogen” och ”Förebygga effekter av klimatpåverkan”. De övriga fem miljonerna finns att söka för att anordna informationsinsatser inom samma ämnesområden.
  • I stödet Samarbete inom miljö finns 36 miljoner kronor att söka och det kan handla om samarbetsprojekt som rör vattenförvaltning, adaptiv skogsskötsel, planering och projektering av skogsbilvägar och viltförvaltning. Projekten ska utveckla samarbeten mellan olika aktörer för att gemensamt nå positiva effekter för miljön. Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stöden fram till 31 december 2018. Handläggning och beslut kommer att ske löpande så länge det finns pengar kvar.

– Därför kan det vara vara klokt att inte vänta för länge med att skicka in ansökan, säger Carina Berggren.

Stöden Kompetensutveckling och Samarbete ingår i EU:s landsbygdsprogram.

Kontakt

Frågor om själva stödet och om projektidéer.