40 personer sägs upp på Skogsstyrelsen

Pressmeddelande - 09 april 2019

Skogsstyrelsen säger upp 40 personer som en konsekvens av en förändrad budget. Det är över 80 personer färre jämfört med varslet som lades i februari.

– Det är givetvis beklagligt att vi har behövt gå till uppsägningar. Samtidigt har vi tack vare ett stort besparingsarbete och avslutade visstidsanställningar kunnat begränsa uppsägningarna betydligt, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

I februari varslade Skogsstyrelsen 124 medarbetare om uppsägning över hela landet. Orsaken var det ekonomiska läge som uppstått efter riksdagens budgetbeslut för 2019. Det har gjorts ett omfattande besparings- och omställningsarbete, bland annat har visstidsanställningar avslutats och pensionsavgångar inte ersatts för att minska antalet uppsägningar. Efter det arbetet står det nu klart att det blev totalt 40 uppsägningar fördelat på 17 distrikt (se lista nedan). Övriga distrikt berörs alltså inte av uppsägningarna.

Det flesta uppsägningarna berör personer som arbetat med arbetsmarknadsprojektet Naturnära jobb eftersom det avslutades vid årsskiftet enligt riksdagens budgetbeslut.

Totalt sett innebär uppsägningarna, pensionsavgångar och avslutade visstidsanställningar att Skogsstyrelsens organisation minskar med cirka 240 medarbetare jämfört med 2018.

Antal uppsägningar per distrikt fördelat på ordinarie personal respektive personal inom Naturnära jobb:

Distrikt

Antal uppsägningar ordinarie personal

Antal uppsägningar Naturnära jobb

Totalt

Blekinge

2

 

2

Dalarna

 

2

2

Gävleborg

 

7

7

Göteborg

1

 

1

Jönköping

 

1

1

Kalmar

1

 

1

Kronoberg

1

 

1

Jämtland, nord/syd

 

3

3

Norra Norrbotten

 

1

1

Norra Västerbotten

 

1

1

Skaraborg-Fyrbodal

2

1

3

Stockholm/Gotland

2

2

4

Södra Västerbotten

 

1

1

Uppsala-Västmanland

2

4

6

Värmland

 

1

1

Västernorrland

 

1

1

Östergötland

2

 

2

Uppdragsavdelningen

 

 

2

Totalt

13

25

40

Kontakt