Utsikt över Trollebo.

4 miljoner till länen för skogen och tillväxten

Nyhet - 14 mars 2022

Sveriges län får dela på ytterligare 4 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med regionala skogsstrategier. Skogsstyrelsen svarar för att fördela ut pengarna. Se lista med länsfördelning.

Skogen är viktig för omställningen till ett hållbart samhälle. Samtliga Sveriges län tar nu fram regionala strategier för skogen.

– Skogens roll för regionernas utveckling blir allt tydligare. Skogen ska bidra till ett hållbart samhälle, tillväxt och nya jobb, säger Vanja Strand, Skogsstyrelsens samordnare.

Län och regioner ansvarar

Länen och regionerna ansvarar för att koordinera arbetet med de regionala strategierna. Det finansiella stödet är till för att säkra att länen har resurser till uppgiften. De län som är klara med själva strategierna kan använda stödpengarna till att ta fram handlingsplaner och aktiviteter som kopplar till skogsstrategierna/skogsprogrammen. Hittills har följande län beslutat om eller fastställt ett skogsprogram/strategi: Skåne, Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Halland, Värmland, Örebro, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Det här är femte året i rad som länen får pengar för arbetet med de regionala skogsstrategierna. Regeringen beslutar om pengarna och Skogsstyrelsen svarar för utfördelningen. Sedan 2018 har sammanlagt närmare 46 miljoner kronor fördelats ut.

Så här fördelas årets 4 miljoner kronor:

Länsstyrelse/region

Belopp (kronor)

Norrbotten

190 500

Västerbotten

190 500

Jämtland

190 500

Västernorrland

190 500

Gävleborg

190 500

Dalarna

190 500

Värmland

190 500

Västmanland

190 500

Uppsala

190 500

Örebro

190 500

Stockholm

190 500             

Region Sörmland

190 500

Östergötland

190 500

Västra Götaland

190 500

Gotland

190 500

Region Kronoberg samt Jönköping och Kalmar län

571 000

Halland

190 500

Blekinge

190 500

Skåne

190 500

Totalt

4 000 000

Kontakt

Regionala skogsstrategier

De regionala skogsstrategierna bygger på dialog och delaktighet. Det handlar bland annat om att samarbeta kring skogens betydelse för samhällsutvecklingen, diskutera viktiga framtidsfrågor som hållbart skogsbruk, skogens roll för klimatet och stärka företags konkurrenskraft.

Det nationella skogsprogrammets vision är att skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. De regionala skogsstrategierna ska bidra till att förverkliga visionen.